FBG Debiteurenbeheer

Factuur of herinnering ontvangen

Indien u een factuur of een herinnering hebt ontvangen van FBG Debiteurenbeheer en u bent het eens met het bedrag, kunt u het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL.67.INGB.0007716619 t.n.v. Financieel Beheer Groep B.V. te Gouda.

Indien u het niet eens bent met de factuur of herinnering, kunt u contact met ons opnemen door te mailen of te bellen op 085 - 06 54 797.