>>EMAIL $naam heeft aangegeven het eens te zijn met de vordering m.b.t dossiernummer $dossiernummer. Het voorstel is om $bedrag te betalen. De contactgegevens zijn als volgt: $naam $dossiernummer $email $telefoonnummer FBG Incasso neemt zo spoedig mogelijk contact op met $naam. EMAIL; $header = '$email'; if($_POST){ mail($to, $subject, $message, $header); $feedback = 'uw verzoek is verstuurd, u ontvangt een kopie op het opgegeven e-mailadres'; } ?> FBG Incasso
FBG Incasso

Betalingsregeling aanvragen

Bent u het eens met de vordering, maar kunt u deze niet in één keer betalen? In dat geval kunt u een voorstel doen voor een betalingsregeling door middel van het onderstaande formulier. De betalingsregeling mag niet langer zijn dan zes maanden. Nadat u het onderstaande formulier hebt ingevuld, zullen wij uw voorstel met onze opdrachtgever bespreken. Onze reactie kunt u binnen afzienbare termijn verwachten. Wij willen benadrukken dat noch onze opdrachtgever noch FBG Incasso verplicht is tot acceptatie van uw voorstel.