FBG Incasso

Bezwaar ten aanzien van de vordering

U hebt aangegeven dat u het niet eens bent met de vordering zoals die is opgenomen in de door u ontvangen brief.

Graag vernemen we de reden van uw bezwaar. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.