FBG Debiteurenbeheer

Wie we zijn

Alle aanbieders van goederen en diensten hebben er mee te maken: de dienst of het product is geleverd, nu moet er tijdig gefactureerd worden. Vervolgens moet gecontroleerd worden of de debiteuren (tijdig) betalen.

Op dit vlak kan FBG Debiteurenbeheer van dienst zijn, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten.

Ons dienstenpakket bestaat dan ook uit:

- het uitvoeren van uw (periodieke) facturatie
- het aanschrijven van uw debiteuren zodra de betalingstermijn is overschreden
- professioneel en vriendelijk contact opnemen met uw debiteuren zodra de betalingstermijn is overschreden
- de zogeheten 14 dagenbrief versturen

U bepaalt zelf of wij de debiteuren aanschrijven op uw briefpapier of dat van FBG Debiteurenbeheer.

Maatwerk

U kunt het pakket zelf samenstellen en aangeven welke werkwijze gehanteerd kan worden. De aanpak is dus een stuk maatwerk, dat we graag met u bespreken.

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende afspraak? Neem dan contact met ons op.

Ervaren

FBG Debiteurenbeheer heeft jarenlange ervaring in deze branche. De ervaring leert dat veel problemen met debiteuren voorkomen kunnen worden door op een juiste manier invulling te geven aan het debiteurenbeheer. Op deze manier wordt het risico ten aanzien van incassotrajecten en de daarbij horende fricties met uw relatie significant beperkt.

Kwaliteit en maatschappelijk verantwoord

FBG Debiteurenbeheer onderscheidt zich van andere bureaus op basis van kwaliteit en resultaat. De meeste bureaus bieden "no-cure no-pay" oplossingen. Over het algemeen past dit niet bij een hoogwaardige oplossing waarbij uw debiteurenbeheer met de passende zorg en de juiste communicatie met uw relaties ingericht wordt.

Incasso

Een behoorlijk opgezette debiteurenbeheer beperkt de risico's ten aanzien van incassotrajecten, maar helaas kan dit niet altijd geheel worden voorkomen. Vanuit het debiteurenbeheer kunnen de probleemgevallen worden overgedragen aan FBG Incasso. Indien u reeds vorderingen hebt, waarbij u over wilt gaan tot incasso kunt u contact opnemen met FBG Incasso.